חדשות
כוונות טובות
12/2/17 20:00
בית מזיא לתיאטרון
כרטיסים: 02-6244584
בוקר טוב מר היימר
16/2/17 20:00
19/3/17 20:00
בית מזיא לתיאטרון
כרטיסים: 02-6244584-6

מידה כנגד מידה
20-21/2/17 20:00
26-27/3/17 20:00
בית מזיא לתיאטרון

כרטיסים 02-6244584
כשנולד ילד מיוחד
26/2/17 20:00
בית מזיא לתיאטרון
כרטיסים 02-6244584
מוחות - שירת נשים בישראל
8/3/17 20:00
בית מזיא לתיאטרון
כרטיסים: 02-6244584/6
בן ושרה
14-15/3/17 20:00

בית מזיא לתיאטרון
כרטיסים: 02-6244584-6
רסיסי אור
23/3/17 21:00:00

בית מזיא לתיאטרון
כרטיסים: 02-6244584-6
הצגות ומופעים

הנחות לקבוצות וארגונים
02-6244586
 
רוצים שנגיע אליכם?
מגוון רחב של תוכן, מופעים, הצגות, סדנאות וקורסים
לתלמידים, ארגונים, סיורים ומקומות עבודה 
02-6244584
 
 
powered by Tagonet