תומכים

 
משרד התרבות והספורט

עירית ירושלים, אגף תרבות

משרד החוץ, קשתו"ם

הקרן לירושלים

מפעל הפיס

בנק הפועלים

אמנות לעם

הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון

The Harold Grinspoon Foundation

Dian Troderman Mazal Foundation

The Kennedy Leigh Charitable Trust

Legacy Heritage Fund Limited

תומכים אנונימיים

 
powered by Tagonet