התומכים שלנו

       

 

קרנות ותורמים פרטיים

מפעל הפיס

בנק הפועלים

קרן ירושלים

צ'ק פוינט

הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון 
The Harold Grinspoon Foundation
Troderman Mazal Foundation  Dian
The Kennedy Leigh Charitable Trust
 Legacy Heritage Fund Limited
תומכים אנונימיים

 

מערכת למכירת כרטיסים