הצגות רצות

 

רפרטואר הקבוצה לשנת 2023 - 2022

אולמה הביתי של הקבוצה הוא בית מזיא לתיאטרון, רח' מסילת ישרים 18 ירושלים

אנו מופיעים עם ההצגות בכל הארץ, כולל חללים שאינם אולמות תיאטרון 

מערכת למכירת כרטיסים