שקיפות בעמותה

 

אישור ניהול ספרים

ניכוי מס במקור

תעודת רישום עמותה

תעודת מלכ''ר

זיכוי מס - טופס 46

אישור ניהול תקין

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים