חברי העמותה

נשיאת כבוד:

פרופ' אליס שלוי

 

ועד מנהל:

יו"ר דוד דיוק
אברהם שרון
אלי מתתיהו

נורית לוי

שרי גילון

לאה ליכט

עליזה אשד

תמי חיו מולד

אלינער מתן

תרצה שחורי פוסקלינסקי

עו"ד אשר אקסלרוד

צביקה אמיתי

 

יעוץ משפטי

עו"ד דורית שפירא

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים