חברי העמותה

נשיאת כבוד:

פרופ' אליס שלוי

כלת פרס ישראל על מפעל חיים - שנת 2007

 

ועד מנהל:

יו"ר דוד דיוק

אברהם שרון

אלי מתתיהו

נורית לוי

עליזה אשד

אלינער מתן

תרצה שחורי פוסקלינסקי

עו"ד אשר אקסלרוד

צביקה אמיתי

דוד רגב

 

יעוץ משפטי

עו"ד דורית שפירא

מערכת למכירת כרטיסים