חברי העמותה

נשיאת כבוד:

פרופ' אליס שלוי

כלת פרס ישראל על מפעל חיים - שנת 2007

 

ועד מנהל:

יו"ר דוד דיוק
אברהם שרון
אלי מתתיהו

נורית לוי

שרי גילון

עליזה אשד

תמי חיו מולד

אלינער מתן

תרצה שחורי פוסקלינסקי

עו"ד אשר אקסלרוד

צביקה אמיתי

 

יעוץ משפטי

עו"ד דורית שפירא

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים